قوانین و مقررات مزه گرد

تعاریف :

مزه گرد : سامانه ای متشکل شده از اپلیکیشن ها و وب سایت که به صورت کلی خدمات آن معرفی و فروش غذا و نوشیدنی رستوران ها ، کافه و ... به کاربران است که از طریق این سامانه به دنبال انتخاب غذا و نوشیدنی هستند.

کاربر : کاربر شخصی است که از مزه گرد به عنوان سامانه جهت سفارش غذا و نوشیدنی کمک میگیرد.

عمومی

 • مزه گرد تابع قوانین جمهوري اسلامی است. هرگونه فعالیت مخالف با قوانین سایت و جمهوري اسلامی ایران منجر به حذف کاربر از کل سیستم مزه گرد می گردد.
 • عضویت در سامانه مزه گرد به منزله مطالعه و پذیرش تمامی قوانین و شرایط شرکت می باشد. همچنین بهره مندي از تمامی امکانات مزه گرد مستلزم تکمیل اطلاعات در حساب کاربري اشخاص است.
 • استفاده از نام و نام خانوادگی حقیقی در سامانه مزه گرد الزامی است. استفاده ازنام هاي غیر معتبر، الفاظ رکیک و نامناسب در اسامی موجب حذف کاربر می گردد.
 • مزه گرد صرفا نماینده فروش غذا و نوشیدنی به صورت آنلاین می باشد. مزه گرد صرفا به صورت یک واسطه سفارش ها را به رستوران ها انتقال می دهد و همچنین ارتباط میان کاربر و رستوران را تسهیل می کند و هیچ گونه مسئولیتی در برابر کیفیت سرو و یا ارسال غذا و نوشیدنی توسط رستوران ، کافه و... را ندارد. با این وجود در راستاي ارایه خدمات هر چه بهتر ، از طریق دریافت انتقادات و پیشنهادات کاربران توسط مسیر هاي ارتباطی موجود بستر بهینه سازي خدمات محیا شده است.
 • تمامی پرداخت ها در مزه به صورت آنلاین است و هیچ تراکنش نقدي وجود نخواهد داشت.
 • افزایش قیمت غذا و نوشیدنی هاي موجود در سیستم مزه گرد اعمال می شود و در صورت افزایش مبلغ، پس از ثبت سفارش هیچ مبلغی به صورت نقد دریافت نمی گردد.
 • فروش مزه گرد بر اساس موجودي رستوران ها و مراکز طرف قرار داد است. درصورت عدم توان تامین سفارشات مزه گرد هیچ تعهدي در برابر کاربران ندارد.
 • قوانین و مقررات مزه گرد ممکن است در هر زمان تغییر کنند. لذا معیار مزه گرد قوانینی است که در آن زمان در سایت و اپلیکیشن برقرار است.

خرید حضوری

 • کوپن هاي خرید هاي حضوري تنها 48 ساعت اعتبار دارند و پس از آن سوخت شده تلقی می گردند.
 • در هنگام مراجعه به رستوران ابتدا باید کوپن مزه گرد تحویل رستوران شودو مطابق موارد انتخاب در مزه گرد غذا و نویشیدنی دریافت گردد.
 • تبصره 1 - رستوران موظف است تمامی موارد را مطابق با فاکتور دریافتی از مزه گرد به مشتری تحویل دهد. هرگونه نارضایتی کاربران از عدم تطابق فاکتور و سفارش تحویل داده شده بر عهده رستوران میباشد. مزه گرد صرفا معرفی کننده مواردی است که در سامانه مزه گرد با توجه به تفاهم نامه ثبت گردیده و نمایش داده میشود.
 • تبصره 2 - در صورتی که کاربران پس از سفارشات به صندوق مراجعه کرده و کوپن مزه گرد را ارائه دهد. رستوران این امتیاز را دارد که کوپن را نپذیرد.ن
 • عضویت در سامانه مزه گرد به منزله مطالعه و پذیرش تمامی قوانین و شرایط شرکت می باشد. همچنین بهره مندي از تمامی امکانات مزه گرد مستلزم تکمیل اطلاعات در حساب کاربري اشخاص است.
 • پس از خریداري کوپن هاي خرید حضوري تماس تلفنی جهت هماهنگی با رستوران جهت ارایه خدمات هرچه بهتر الزامی است.

خرید با پیک

 • ثبت شماره همراه صحیح جهت برخی هماهنگی ها در سامانه مزه گرد الزامی است. در صورت عدم امکان ارتباط در زمان سفارش، سفارش لغو شده تلقی می گردد.
 • زمان اعلام شده به کاربران جهت ارسال غذا با وجود اینکه توسط رستوران داران اعلام میگردد اما تقریبی است. ممکن است به دلیل ترافیک کاري رستوران و موارد دیگر، تحویل غذا با تاخیر کمی همراه شود.
 • در صورت عدم تایید سفارش ثبت شده به هر دلیل توسط رستوران، تمامی مبلغ پرداخت شده به کیف پول حساب کاربري بازگردانده می شود. در صورت درخواست کاربر تا حداکثر 72 ساعت مبلغ به حساب بانکی کاربر بازگشت داده می شود.
 • ارسال غذا براي بیرون بر توسط پیک رستوران ها صورت می پذیرد و مزه گرد مسئولیتی در برابر حمل نادرست ، سرد بودن غذا و تاخیر در ارسال سفارشات ندارد. با این وجود با بهره گیري از نظرات کاربران این خدمات را به بهترین مسیر مدیریت می نماید.
 • در صورت عدم امکان غذا با پیک به مقصد مورد نظر، با هماهنگی پشتیبانی مزه گرد ، غذا با پیک خارجی، آژانس و... در صورت تمایل براي کاربران ارسال می گردد.